Az AktaKukac változói, és a használatuk

Korábban már volt cikk az oldalon azzal kapcsolatosan, hogy az AktaKukac sablonjai a változók segítségével testre szabhatóak. A jelen írásomban először is bemutatom azokat a változókat, amelyeket a program a beépített értékek megjelenítésére használ, ezt követően pedig egy kis segítséget adok ahhoz is, hogy ezeket a változókat miként lehet használni.

A jelen bejegyzésem az AktaKukac 7.4.0.21-es verziójához készült, a korábbi és a későbbi változatok több/kevesebb változót is használhatnak.

Előre definiált változók

A változó neve:A változó leírása:
ugyvednevA beállítások során megadott ügyvéd neve
ugyvedszekhelyA beállítások során megadott ügyvéd székhelye, a következő formátumban: 9700 Szombathely, Nekeresd utca 1.
ugyvedkamaraA megadott nyilvántartó területi kamara (pl. Szombathelyi Ügyvédi Kamara)
ugyvedtelefonAz ügyvéd telefonszáma, a beállítások során megadott formában
ugyvedemailAz ügyvéd e-mail címe
kaszAz ügyvéd KASZ-száma
telepulesAz ügyvédi iroda székhelyéből kizárólag a település
datumAz irat elkészítésének aktuális dátuma, 2024.01.01 formátumban
cegkapuAz ügyvéd adószáma
datumszovegAz irat elkészítésének aktuális dátuma, 2024. január 1. formátumban
elotagAz aktuális ügyhöz rendelt előtag
ugyazonositoAz aktuális ügy azonosítója (pl. 1/2024)
leirasAz aktuális ügy leírása
alszamAz aktuális irat alszáma
dat_nyitAz aktuális ügy indításának dátuma 2024.01.01 formátumban
dat_zarAz aktuális ügy lezárásnak dátuma 2024.01.01 formátumban
hiv_szamAz irat készítése során a felhasználó által kiválasztott hivatkozási szám, a rögzítése során megadott formátumban
nevekAz iratban szereplő személyek (Példa Béla Eladó formátumban)

A személyi adatokhoz kapcsolódó változók

Ezeket a változókat az iratban szereplő személyek adatainak hozzáadása során használjuk, az alábbi formátumban: ${Eladó_nev_1}, amely az irathoz elsőként hozzáadott, Eladó típusú személy nevére utal.

A változó neve:A változó leírása:
nevA személy neve
szuletesinevA természetes személy születési neve
ugyvezetoJogi személy ügyvezetője
kepviseltirodaA jogi képviselő által képviselt ügyvédi iroda neve
szuletesihelyA természetes személy születési helye
mkaszA rögzített jogi képviselő KASZ-száma
szuletesiidoA természetes személy születési ideje
anyjaneveA természetes személy anyjának neve
szemelyiszamA természetes személy személyi azonosító jele
adoszamA természetes vagy jogi személy adószáma
cgjszamJogi személy cégjegyzékszáma
nyilvszamEgyéb személy nyilvántartási száma
statszamA jogi személy statisztikai azonosítója
allampolgarsagA természetes személy állampolgársága
lakcimA természetes személy lakcíme
tarthelyA természetes személy tartózkodási helye
levelezesA személyhez megadott levelezési cím
szekhelyJogi személy székhelye
telephelyJogi személy telephelye
fioktelepJogi személy fióktelepe
kugyintezesJogi személy központi ügyintézésének helye
egyebcimA személyhez rögzített egyéb cím
telefonszamA személyhez rögzített telefonszám
emailA személyhez rögzített e-mail cím
faxszamA személyhez rögzített fax-szám
egyebkapcsA személyhez rögzített egyéb kapcsolat
szigA személyhez rögzített személyi igazolvány száma
utlevelA személyhez rögzített útlevél száma
vezengA személyhez rögzített vezetői engedély száma
lakcimkartyaA személyhez rögzített lakcímkártya száma
egyebokiratA személyhez rögzített egyéb okirat rögzített adata

A sablonok elkészítése során lehetőség van arra, hogy saját magunk is definiáljunk változókat. Ezek közé tartoznak a fent említett 3-as változók, amelyek közül a személytípust (Eladó, Vevő, Megbízó, stb.) a sablon létrehozása során definiáljuk.

Ugyancsak a sablon elkészítése során is definiálhatunk változókat, amelyeket az irat kitöltése során fog a program értékkel feltölteni. Ezeket a változókat vagy 3-as változóként – lásd fent – vagy egyszerű változóként – pl. ingatlan-nyilvántartási kérelem esetén ${hrsz} jelentheti a helyrajzi számot – vagy pedig legördülő menüt megjelenítő változóként tudjuk meghatározni.

Az egyszerű változónak és a legördülő menüt tartalmazó változónak kétféle megadási módja van:

Egyszerűn változót megadhatunk úgy, hogy a változó neve előtt megadunk egy szöveget, amelyet a program meg fog jeleníteni a változó értékének bekérése során: ${Kérem a helyrajzi számot:hrsz}. Ebben az esetben a „Kérem a helyrajzi számot” felirat fog megjelenni a változó értékének a bekérése során.

A második eset, amikor egyszerűen csak a változó nevét írjuk be: ${hrsz}. Ekkor a program a változó értékét a következő módon fogja bekérni: Kérem a következő változó értékét: hrsz. A szöveg mögött megjelenő beviteli mezőben adható meg a változó értéke mindkét esetben.

A legördülő menüt megjelenítő változó is a fenti két módon adható meg, azzal a különbséggel, hogy a változónév megadását követően [ és ] – szögletes zárójelek – között meg kell adnunk vesszővel elválasztva azokat az értékeket, amelyeket a legördülő lista tartalmazni fog. Ilyenkor nem szabad szöveggel írjuk be a változó értékét, hanem egy előre megadott listából választjuk ki azt.

${Kérem a jogcímet:jogcim[Adásvétel,Csere,Ajándékozás,Házastársi vagyonközösség megszüntetése]}

A fenti példa esetén megjelenik egy legördülő menü a „Kérem a jogcímet” kérdéssel, és a mögötte lévő menü az Adásvétel, Csere, Ajándékozás, Házastársi vagyonközösség megszüntetése jogcímeket fogja tartalmazni. Fontos, hogy az egyes elemeken belül ne használjunk vesszőt, mert ebben az esetben a program az adott elemet több, különálló bejegyzésnek fogja tekinteni.